Русский     עברית     العربية     English    

אמישראגז עומדת לשרותך ומאפשרת לך לשלם את חשבונות הגז באמצעות הוראות קבע.

הרשאה לחיוב כרטיס אשראי
הוראת קבע

הצטרפות לקבלת חשבונית בדוא"ל

טופס הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק

טופס הוראת קבע לחיוב כרטיס אשראי