Русский     עברית     العربية     English    
מחמם המים של אמישראגז
פיקסי made in north america
הגדלת תמונה
המיכל החדשני של אמישראגז
שקוף - ניתן לראות את כמות הגז
קל - מחצית ממשקל מיכל ברזל ונוח לנשיאה
חיבור וניתוק ווסת בלחיצה
למציאת הסניף הקרוב אלייךלפרטים נוספים

קליקmade in north america
הגדלת תמונה
מיכל הגז המהפכני .פיתוח טכנולוגי והנדסת אנוש מהמתקדמות בעולם.
למציאת הסניף הקרוב אלייךלפרטים נוספים

מיכל גז למילוי חוזר אמגזיתmade in north america
הגדלת תמונה
מיכל למילוי חוזר 5 ק"ג
למציאת הסניף הקרוב אלייךלפרטים נוספים

מיכל גז למילוי חוזר pol made in north america
הגדלת תמונה
מיכל למילוי חוזר 5 ק"ג
למציאת הסניף הקרוב אלייךלפרטים נוספים

מיכל למילוי חוזר אמגזית 3 ק"גmade in north america
הגדלת תמונה
למציאת הסניף הקרוב אלייךלפרטים נוספים

מיכל 3 ק"ג קמפינגז made in north america
הגדלת תמונה
למציאת הסניף הקרוב אלייךלפרטים נוספים

מיכל 190 גרם ניקוב made in north america
הגדלת תמונה
למציאת הסניף הקרוב אלייךלפרטים נוספים

מיכלי מחנאות made in north america
הגדלת תמונה
מיכל 52 גרם (360 cv) עם שסתום
מיכל 220 גרם עם שסתום
מיכל 240 גרם (cv360) עם שסתום קמפינגז
מיכל 230 גרם עם שסתום והברגה
מיכל 350 גרם (3500 CG ) עם שסתום הברגה
מיכל 460 גרם עם שסתום הברגה
מיכל 450 גרם (cv470) עם שסתום קמפינגז
למציאת הסניף הקרוב אלייךלפרטים נוספים