Русский     עברית     العربية     English    
מחמם המים של אמישראגז
מהו הגפ"מ

הגפ"מ (גז פחממני מעובה), ובכינוי בלועזיתLPG  (Liquified Petroleum Gas), הוא גז הבישול - אחד ממקורות האנרגיה הזמינים, הנקיים והשימושיים בארץ.

 

איך הגפ"מ מגיע אליך?

הגפ"מ הוא מוצר לוואי של זיקוק הנפט הגולמי. היות שלגפ"מ אין ריח מוסיפים לו ריח אופייני כדי לאפשר גילוי דליפות. לאחר הזיקוק מעבים את הגפ"מ (כלומר הופכים אותו לנוזל) והוא מובל במיכליות או בצנרת למתקני החברה לצורך מילוי מיכלים או לאספקה בצובר לצרכנים.

 

הגפ"מ הוא מוצר אידיאלי לשימוש ביתי, לעסק ולתעשייה, לחקלאות ולהנעת רכבים מהסיבות הבאות:

  • הגפ"מ הינו נקי ויעיל – כלומר אינו מזהם את האוויר בסביבתו כמו סוגי דלק אחרים: בנזין, סולר, נפט וכו'. כמו כן, אין הוא מזהם את מאגרי המים.
  • הגפ"מ זמין – רשת הסניפים של אמישראגז פרוסה בכל רחבי המדינה - מדן ועד אילת. המערך הלוגיסטי של החברה כולל מיכליות בכל גודל ואנו מבטיחים אספקת גז קבועה וזמינה, אמינה ובטוחה.
  • אספקת הגפ"מ-  הגפ"מ מסופק לצרכנים השונים באמצעות מיכלים 12 ק"ג ו/או 48 ק"ג ובאמצעות צוברים.

המודעה שלהלן מתפרסמת על פי הסכם פשרה בתובענה ייצוגית בת.א 1310/09 לידיעת צרכני גפ"מ ( גז פחמימני מעובה) במיכלים מיטלטלים ואשר אינם מוזנים ממערכת גז מרכזית, בהגדרתה בחוק המקרקעין ,במצבים מסויימים,ייתכן כי לא ניתן יהיה לצרוך את מלוא קיבולת המיכל וזאת בין היתר בשל התכונות הפיסיקאליות של הגפ"מ  .