Русский     עברית     العربية     English    
מחמם המים של אמישראגז

החל מ-1949, מאז החלפת הפרימוס ועד היום, מלווים אתכם בבית ובעסק.

1949
מטבח פועלים
1950
עתודת מיכלים לשרות לקוחות
1950
מיכלית הגז הראשונה
1951
מכוניות חלוקה במפעל מילוי
1951
מכונית חלוקה
1952
אמישראגז בשרות בתי החולים - אחות רחמניה
1957
סניף אמישראגז
1964
נהגי החלוקה של אמישראגז
1964
אמישראגז בשרות הקיבוץ
1964
תדלוק מרכזיות גז
1964
ג'יפ וויליס ומיכלית גז
1966
צי המיכליות