Русский     עברית     العربية     English    
כיריים גז במבצע
שומרים על הסביבה

הגז הוא מקור אנרגיה נקי, כלומר אין הוא מזהם את האדמה, את האוויר ואת מי התהום. הגז אינו תורם לאפקט החממה ואינו פוגע בשכבת האוזון.

בעירתה של תערובת  גז  אוויר  מושלמת  ולכן  פליטות  תחמוצות חנקן

(NOx, לדוגמא NO2) ופחמן דו חמצני CO2)), כמו גם מזהמים אחרים, קטנות ביותר.

השימוש בגז הידידותי לסביבה גדל הן בתעשייה והן בחקלאות והן בתחבורה ובשימושים נוספים.

אמישראגז תורמת לשמירת איכות הסביבה בהיותה החלוצה אשר פיתחה שימוש בגז לתעשייה על ידי הסבת מפעלי תעשייה משימוש בדלקים מזהמים כמו סולר ומזוט, לשימוש בדלק נקי כמו גז, לחקלאות, וכן לשימושים נוספים אחרים, כגון שימוש בגז לתחליף בתרסיסים.

אמישראגז ממשיכה במחקר ובחיפוש אחר כל אפשרות נוספת להקטנת זיהום הסביבה ושיפור איכות הסביבה. היא נעזרת לשם כך במחלקת מחקר ופיתוח של החברה ובקשריה בעולם.

 

אוטוגז - יתרונות לאיכות הסביבה