Русский     עברית     العربية     English    
כיריים גז במבצע
הסבת מכוניות לנסיעה בגז

רכב המונע בגז הינו רכב עם מנוע בנזין שהותקנה בו מערכת נוספת להנעה בגז. מערכת זו הנקראת בשפה המקצועית "ערכה" מקבילה למערכת הבנזין. לאחר ההתקנה מנוע הרכב יכול בהנעת גז או בהנעת בנזין.

 

המערכת כוללת את הרכיבים הבאים:

  • מיכל תדלוק (מורכב בתא המטען של הרכב או במקום הגלגל הרזרבי)
  • פתח תדלוק
  • צנרת ממיכל התדלוק למנוע הרכב
  • מערכת מזרקים
  • מערכת מחשוב

משך ההתקנה – כיום עבודה

ההתקנה מתבצעת במוסכים מורשים ע"י משרד התחבורה.

 

מרכז שיווק ארצי

אחד העם 34, תל אביב

טל. 03-5644100, פקס: 03-5666105

E-Mail:   aigas@amisragas.co.il