Русский     עברית     العربية     English    
הרשאה לחיוב כרטיס אשראי

הריני נותן לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני באמצעות כרטיס האשראי לפי הפרטים הנ"ל בגין תשלום חשבונית גז מרכזי, מכשירים ושרותים בסכומים ובמועדים שיקבעו על ידכם.

*מספר צרכן               
*מספר כרטיס אשראי

תוקף כרטיס אשראי
*שנה
*חודש

*מספר טלפון
*שם בעל הכרטיס
מספר תעודת זהות

שירות קבלת חשבון הגז בדוא"ל :

אמישראגז מציעה לכם לקבל את חשבון הגז ישירות לדוא"ל שלכם, בקלות ובנוחות וללא ניירת מיותרת. לצורך הצטרפות אנא מלאו את הדוא"ל שלכם .

דואר אלקטרוני