Русский     עברית     العربية     English    
מחמם המים של אמישראגז
מיכל גז למילוי חוזר pol
  • מיכלי גז למילוי חוזרעם ברז עליון .
  •  מיכלים המתאימים לשימוש לזמן ארוך .
  • המכשיר מתחברלמכשיר  ישירות  בהברגה למיכל באמצעות ווסת לחץ מתאים .
  • מיכל 5 ק"ג  POL
  • מיכל 5 ק"ג (הברגה חיצונית)

 

 

 

 

 

 

 

התמונה להמחשה בלבד.

ההתחייבות להספקה הינה רק לאחר אישור חברת האשראי.

שנת אחריות מלאה.

המכירה תתאפשר עד גמר המלאי.