Русский     עברית     العربية     English    
מחמם המים של אמישראגז
פתרון כולל ללקוח
פתרון לאורך כל שרשרת הגז הטבעי
עוד בנושא אמישראגז גז טבעי
בחירת הלקוחות
כוח התעשייה המודרנית

אמישראגז מציעה לכם ולמפעלכם פתרון כולל לאורך כל שרשרת הדרך של הגז הטבעי:

  • יעוץ הנדסי וטכנו-כלכלי, סקרי כדאיות והתכנות להסבת מפעלכם לגז טבעי.
  • תכנון הנדסי מפורט של כל המערכות לרבות הצנרת הפנים מפעלית, הוויסות
    והפיצול לצרכני האנרגיה השונים במפעל, כולל מכשור ובקרה.
  • סטטוטוריקה ורישוי לרבות היתרי הבניה עד לקבלת כל האישורים.
  • סקרי בטיחות ותסקירי סביבה HAZOP.
  • ליווי וביצוע פרויקים בשיטת TURN KEY ובשיטות אחרות על פי בחירת הלקוח.
  • הגזה הפעלה והרצה (GAS FLOW COMMISSIONING).
  • אספקת גז שוטפת למפעל.
  • שרות שוטף למפעל.