עגלת הקניות שלך ריקה.

קרוסלת נושאים

הבית שלי דלג על הבית שלי

תוכניות משרד הכלכלה

הגשת תוכנית לקבלת חוות דעת/אישור משרד העבודה
כאשר בפרויקט מתוכנן מאגר/י גז עם צובר/ים נדרש לקבל אישור של משרד העבודה עבור מיקום מאגר/י הגז ותוואי צינור המילוי במידה ומתוכנן.
כיום כתנאי לקבלת היתר בניה לבניין חדש, נדרש להציג "אישור התקנת צובר גפ"מ"  של משרד העבודה ומכאן נובעת החשיבות לטיפול מידי בהשגת האישור, להלן סדר הפעולות הנדרש לקבלת האישור:
1. סיכום עם האדריכל/מתכנן הפיתוח על מיקום מאגר/י הגז.
2. סיכום עם האדריכל/מתכנן הפיתוח על תוואי הצנרת הראשית ומיקום ברז ראשי.
3. סיכום עם האדריכל/מתכנן הפיתוח על תוואי קו המילוי במידה ומתוכנן.
4. קבלת תוכנית מהאדריכל/מתכנן הפיתוח עם הפרטים הבאים:
א. "דף ראשון" – המכיל את כל פרטי הפרויקט (שם יזם, שם פרויקט, גוש, חלקה, מס' יח"ד וכו')
ב. תרשים סביבה קנ"מ 1:5000 או 1:2500.
ג. תוכנית פיתוח שטח (קנ"מ 1:250 או 1:100) עם הפרטים הבאים:
ג' 1 - מיקום הצובר/ים וסימונם (מספר צוברים, נפח בק"ג של כ"א).
ג' 2 - מיקום עמידת מכלית המילוי.
ג' 3 - סימון כל מרחקי הבטיחות הרלוונטיים בהתאם למפורט בתקן 158 חלק 1.
ג' 4 -  סימון ברור של תוואי הצנרת הראשית עד לברז הראשי בכל בניין.
ג' 5 - מיקום הידראנט מים "3 (במרחק של 10-50 מטר מהמאגר/ים).
ד. חתכים רלוונטיים כאשר נדרש (הטמנה במאצרה, בקרבת מרתף וכו') בקנ"מ מתאים.
ה. בהתקנה מעל מבנה תת-קרקעי יש לקבל אישור מהנדס-קונסטרוקטור לכך שהמבנה יכול לשאת את העומסים הנובעים מהתקנת המאגר, הן את העומסים הסטטיים והן העומסים הדינמיים, הנובעים מרעידת אדמה.
עבור לתוכן העמוד